• tab1
  • tab2
  • tab3
  • tab4

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Այս կայքը տեղեկություններ է պարունակում «Կենսաբազմազանության հզորացված պաշտպանություն և կայուն օգտագործում Հայաստանում՝ Եվրոպական միության չափանիշներին համապատասխան» Թվինինգ ծրագրի վերաբերյալ

Մեր մասին

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության պատասխանատվության ներքո է ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, ինչպես նաև ՀՀ-ի ազգային պարկերի և այլ պահպանվող տարածքների կառավարումը։