• tab1
  • tab2
  • tab3
  • tab4

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Այս կայքը տեղեկություններ է պարունակում «Կենսաբազմազանության հզորացված պաշտպանություն և կայուն օգտագործում Հայաստանում՝ Եվրոպական միության չափանիշներին համապատասխան» Թվինինգ ծրագրի վերաբերյալ

Մեր մասին

Ֆինլանդիայի բնապահպանության ինստիտուտ (SYKE)

Ֆինլանդիայի բնապահպանության ինստիտուտը (SYKE) բազմոլորտ հետազոտական և փորձագիտական ինստիտուտ է Ֆինլանդիայում։ Ֆինլանդիայի բնապահպանության ինստիտուտը մշակում է ոլորտին առնչվող տեղեկություններ, նորարարական մոտեցումներ և լուծումներ, որոնք միտված են կայուն զարգացմանը։ Ինստիտուտը Ֆինլանդիայում «Բնության մասին» ԵՄ հրահանգները կիրարկող և այդ հրահանգներից բխող զեկույցների ներկայացումը համակարգող գլխավոր մարմինն է։