• tab1
  • tab2
  • tab3
  • tab4

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Այս կայքը տեղեկություններ է պարունակում «Կենսաբազմազանության հզորացված պաշտպանություն և կայուն օգտագործում Հայաստանում՝ Եվրոպական միության չափանիշներին համապատասխան» Թվինինգ ծրագրի վերաբերյալ

Մեր մասին

Who we are

Չեխիայի Հանրապետության բնության պահպանության գործակալություն

Չեխիայի Հանրապետության բնության պահպանության գործակալությունը (ՉՀ ԲՊԳ) «Բնության և լանդշաֆտի պահպանության մասին» օրենքով հիմնադրված պետական մարմին է։ ՉՀ ԲՊԳ-ի գլխավոր նպատակը Չեխիայի Հանրապետության ողջ տարածքում բնության ու լանդշաֆտների պաշտպանությունն ու պահպանությունն է։ ՉՀ ԲՊԳ-ի կառավարման ներքո 24 պահպանվող լանդշաֆտային տարածք է (ԲՊՄՄ, կատեգորիա V) և բնության պահպանվող այլ տիպի մոտ 800 տարածք (ԲՊՄՄ, կատեգորիաներ Ia, III, IV)։

Ֆինլանդիայի բնապահպանության ինստիտուտ (SYKE)

Ֆինլանդիայի բնապահպանության ինստիտուտը (SYKE) բազմոլորտ հետազոտական և փորձագիտական ինստիտուտ է Ֆինլանդիայում։ Ֆինլանդիայի բնապահպանության ինստիտուտը մշակում է ոլորտին առնչվող տեղեկություններ, նորարարական մոտեցումներ և լուծումներ, որոնք միտված են կայուն զարգացմանը։ Ինստիտուտը Ֆինլանդիայում «Բնության մասին» ԵՄ հրահանգները կիրարկող և այդ հրահանգներից բխող զեկույցների ներկայացումը համակարգող գլխավոր մարմինն է։

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության պատասխանատվության ներքո է ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, ինչպես նաև ՀՀ-ի ազգային պարկերի և այլ պահպանվող տարածքների կառավարումը։

Մեր մասին

Մեր թիմը բաղկացած է Չեխիայի Հանրապետության, Ֆինլանդիայի և Հայաստանի մի քանի փորձագետներից։ Ծրագրի տարբեր բաղադրիչների համար պատասխանատու են հետևյալ մասնագետները՝

 

Դավիդ Լացինա՝ Ծրագրի ղեկավար 

- Չեխիայի Հանրապետության Բնության պահպանության գործակալության

Բնության հատուկ պահպանության վարչության ղեկավար

- պատասխանատու է ամբողջ ծրագրի իրականացման համար

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Յինդրիխ Խլապեկ՝ «Թվինինգ» ծրագրի մշտական խորհրդատու

- Չեխիայի Հանրապետության Եսենիկի պահպանվող լանդշաֆտային տարածքի

բուսաբան և Չեխիայի Հանրապետության Բնության պահպանության

գործակալության միջազգային փորձագետ  

- գտնվում է Հայաստանում՝ հանդիսանալով ծրագրի կոնտակտային անձը

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Պետրի Ալրոթ՝ Ծրագրի կրտսեր ղեկավար

- SYKE-ի Կենսաբազմազանության կենտրոնի տնօրեն 

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Ֆրանտիշեկ Պելց՝ 1-ին բաղադրիչի ղեկավար

- Չեխիայի Հանրապետության Բնության պահպանության գործակալության տնօրեն

- պատասխանատու է ծրագրով նախատեսված՝

կենսաբազմազանության վերաբերյալ օրենսդրության

նախագծի մշակման աշխատանքների համար

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Կիմո Սիրյանեն՝ 2-րդ բաղադրիչի ղեկավար

- SYKE-ի Կենսաբազմազանության կենտրոնի պահպանվող տարածքների

ցանցի ստորաբաժանման ղեկավար

- պատասխանատու է ծրագրով նախատեսված՝

կարողությունների զարգացմանն ուղղված աշխատանքների համար

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Տոմաշ Ռուժիչկա՝ 3-րդ բաղադրիչի ղեկավար

- Չեխիայի Հանրապետության Բնության պահպանության գործակալության

արտաքին կապերի վարչության ղեկավար

- պատասխանատու է ծրագրի տեսանելիության և հաղորդակցության համար

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Արամ Մեյմարյան՝ Շահառու կողմի Ծրագրի ղեկավար

- ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ

- պատասխանատու է ծրագրի իրականացման համար

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Ռուզաննա Գրիգորյան՝ «Թվինինգ» ծրագրի մշտական խորհրդատուի գործընկեր

- ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության

Միջազգային համագործակցության վարչության պետ

- պատասխանատու է Նախարարության կողմից

ծրագրի աշխատանքների համակարգման համար

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Ոսկեհատ Գրիգորյան՝ 1-ին բաղադրիչի ղեկավարի գործընկեր

- ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և

կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության պետ

- պատասխանատու է ծրագրով նախատեսված՝

կենսաբազմազանության վերաբերյալ օրենսդրության

նախագծի մշակման աշխատանքների համար

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Լուսինե Ավետիսյան՝ 2-րդ բաղադրիչի ղեկավարի գործընկեր

- ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության

Ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ

- պատասխանատու է ծրագրով նախատեսված՝

կարողությունների զարգացմանն ուղղված աշխատանքների համար

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Անի Հակոբյան՝ 3-րդ բաղադրիչի ղեկավարի գործընկեր

- ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի
բաժնի պետ, նախարարի մամուլի քարտուղար

- պատասխանատու է ծրագրի տեսանելիության և հաղորդակցության համար

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։